รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

เลือกโรงเรียนที่ต้องการ:พัฒนาระบบสารสนเทศโดย :: กลุ่มนำร่อง ICT สพม.39

"ขอขอบคุณสำหรับความอนุเคราะห์ และช่วยเหลือจากคุณ nicola"


"E-mail : samirainstl(at)hotmail.com "