ข้อมูลนักเรียน สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันที่ 10 มิถุนายน 2566

เลือกโรงเรียนที่ต้องการ:กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ที่มาข้อมูล : ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

"ขอขอบคุณสำหรับความอนุเคราะห์ และช่วยเหลือจากคุณ nicola"


"E-mail : [email protected] "